Амазонската дъждовна гора

Амазонската дъждовна гора

Простиращи се на внушителните 2 милиона мили, Амазонските дъждовни гори са най-големите на земята. Минното дело и обезлесяването обаче заплашват това естествено местообитание и всички видове, които живеят там.