Страх ме е

Страх ме е

Страх - почивка! Страх ме е - Strah-me-e не да отида на почивка, а от самата почивка.

Да, навсякъде вече трябва да помислим за сигурността си, дори и докато сме на почивка. Но то ако има да става - ще стане и без да сме на почивка!!! Внимателно проучете нещата свързани с вашата почивка. И не ходете на почивка в Судан - все пак.