Светът

С пътуването, осъзнавате колко голям и прекрасен е светът.