Всички си приличаме

Осъзнавате, че всички си приличаме.