Нужда от помощ

Ще разберете, че всички имаме нужда от помощ, всички искаме да бъдем обичани и разбрани.