»ме по списък

»мената в Ўвейцари€

¬ Ўвейцари€, когато дават на децата име, родителите тр€бва да изберат от конкретен списък с имена. „уждите граждани имат малко повече възможности, но тр€бва да предостав€т официално свидетелство, че избраното име е приемливо в държавата, от ко€то идват.