»стори€ на град  азанлък

»ма какво да се види

 

≈дно от първите селища на територи€та на днешни€ град  азанлък възниква през новокаменната епоха (неолита). ѕрез енеолита и бронзовата епоха животът на селището продължава. ѕрез V-IV век пр. ’р. тракийски€т град —евтополис, носещ името на тракийски€ цар —евт I, става столица на тракийската ќдриска държава – една богата цивилизаци€ в долината на древната “онзос – днешната река “унджа. ƒнес градът се намира под водите на €зовир „ опринка“, на 5 км западно от града. –азкрит е при строителните работи на €зовира. јрхеологическите разкопки са в периода 1948 – 1954 г. и са ръководени от проф. ƒ. ѕ. ƒимитров и проф. ћ. „ичикова. ќт това време са откритите вече 12 гробници начело с  азанлъшката, които дават отлична представа за бита на траките. Ќа територи€та на общината се намират доказателства за походите на јлександър ћакедонски и ‘илип ћакедонски. «а кратко време тук са обитавали и гръцки, келтски и персийски завоеватели.

јртефактите, намерени в ƒолината на розите, датиращи от римско време, са много. ќттогава за първи път се разбира, че в района се отглеждат рози. ¬ трактата на ѕлиний ћлади се описват над 20 сорта рози. Ќа един от тези сортове той дава названието “ракийска роза. –озата е гравирана на една от тракийските монети.  азанлъшки€т край влиза в границите на ѕървото българско царство през 815 г., след като се сключва 30-годишни€т договор между хан ќмуртаг и ¬изанти€.

ƒнешни€т  азанлък е възникнал в кра€ на XIV век на леви€ бр€г на —тарата река, след като османците унищожават българското селище на десни€ бр€г на реката. ƒо кра€ на XIX век градът е бил известен с производството на розово масло, казанджийски издели€, аби и гайтани. ≈динствено на територи€та около  азанлък маслодайната роза, пренесена от »нди€ през ѕерси€, —ири€ и ћала јзи€, намира благопри€тни услови€ за развитие – висока влажност, подход€ща температура и леки песъчливи канелено-горски почви. ¬  азанлък се създава първата розотърговска къща (на ƒончо ѕапазов през 1820 г.).  азанлък става център на розопроизводството в Ѕългари€, а казанлъшкото розово масло добива известност, като печели златни медали на изложени€та в Ћондон, ‘иладелфи€, ѕариж, ћилано и јнтверпен.

—лед ќсвобождението на Ѕългари€ от турско иго зана€тите западат заради загубата на пазарите в огромната ќсманска импери€ и започва съвременното развитие на града. ѕо време на –уско-турската освободителна война  азанлък е център на ожесточени бойни действи€. —лед ќсвобождението в града се развива много добре текстилната промишленост. Ќа територи€та на града се намират военни€т завод „јрсенал“, както и заводът за самолетни части „ апрони“ – от 1930 до 1945 г. (от 1961 г. до момента – завод за хидравлични зъбни помпи).

ѕрез 2004 г. проф. √еорги  итов открива в могилата √ол€мата  осматка край Ўипка (град) златната маска на “ерес I и бронзовата глава на —евт III. “ова значимо откритие обуслав€ непрестанни€ наплив на туристи към община  азанлък. ќткрити€та на проф. √.  итов, “ракийската гробница, древни€т град —евтополис, както и редица други исторически паметници, прав€т община  азанлък привлекателна дестинаци€ както за българските, така и за чуждестранните посетители.

¬ ранно неолитната селищна могила в града от палеоорнитолога проф. «латозар Ѕоев са открити костни останки от 8 вида птици – тетрев (Tetrao tetrix), гол€ма дропла (Otis tarda), сив жерав (Grus grus), н€м лебед (Cygnus olor), скален орел (Aquila chrysaetos), глухар (Tetrao urogallus), бухал (Bubo bubo) и сива врана (Corvus cornix). ѕървите 3 вида са изчезнали от пределите на страната, а находката от тетрев е първото доказателство за принадлежността на тази ценна ловна птица към орнитофауната на Ѕългари€.
¬ремето
в
Ѕългари€

20 ∞C

ясно

в€тър 6 км/ч

2024-07-24 17 | 32 ∞C
2024-07-25 16 | 21 ∞C
2024-07-26 14 | 30 ∞C
2024-07-27 14 | 32 ∞C