Вятърната мелница

Вятърната мелница на провлака пред стария град е от XIX век. Тук туристите обичат да си правят снимки за спомен.
Времето
в
Несебър

14 °C

Ясно

вятър 22 км/ч

2023-12-02 13 | 18 °C
2023-12-03 11 | 17 °C
2023-12-04 4 | 6 °C
2023-12-05 3 | 9 °C

Температура на водата

12 °C