Крепостната стена

Най-добре съхранена е крепостната стена около градската порта. Градежът с редуващи се пояси от камъни и тухли е типичен за Византия.
Времето
в
Несебър

22 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2022-08-21 21 | 29 °C
2022-08-22 20 | 29 °C
2022-08-23 21 | 29 °C
2022-08-24 22 | 29 °C

Температура на водата

12 °C