Крепостната стена

Най-добре съхранена е крепостната стена около градската порта. Градежът с редуващи се пояси от камъни и тухли е типичен за Византия.
Времето
в
Несебър

6 °C

Ясно

вятър 6 км/ч

2021-10-27 10 | 15 °C
2021-10-28 8 | 14 °C
2021-10-29 9 | 15 °C
2021-10-30 10 | 15 °C

Температура на водата

13 °C