Какви и кои лекарства трябва да сложим в багажа на път за морето?

Какви и кои лекарства трябва да сложим в багажа на път за морето?

 

– Моите
-На мъжа ми
-На децата
-Витамини