ƒ€до  оледа, »ндиана (Santa Claus, Indiana)

√радът е основан през 1854 г. и е бил известен като —анта ‘е. ƒве години по-късно, когато градът иска да има сво€ пощенска служба, държавнаа поща отказва, ъй като вече има м€сто с това име. ѕроведени са н€колко градски събрани€ и в крайнасметка е избрано името ƒ€до  оледа (Santa Claus).

√радът има единствената в света пощенска служба, ко€то носи името на любими€т д€до на децата. ѕоради това пощата вс€ка година получава хил€ди писма до ƒ€до  оледа от ц€л ​​св€т. √рупа доброволци, известни като елфите на ƒ€до  оледа, гарантират, че вс€ко дете ще получи отговор от ƒ€до  оледа; тази традици€ съществува от 1914 г.