Прасе, Кентъки (Pig, Kentucky)

Името на града е избрано след сериозни диспути и множество предложения. Накрая местен жител казал, че е видял малко прасе на пътя. Името „Прасе” веднага било прието.