Парашут, Колорадо (Parachute, Colorado)

Градът е кръстен на потока Парашут, който прекосявал града от северозапад. Според легендата член на геоложкото проучване Хейдън забелязал през 1879 г., че очертанията на вододела в Роанското плато наподобяват парашут и с това име е наречен районът. На картите на района се виждат няколко потока, които се спускали към града и картината приличала на парашут.
Избрани сайтове града

  • Строителна Фирма Дедал 1995- ремонти и строителство Дедал 1995- сертифицирана строителна фирма извършва строителство и ремонти на магазини, апартаменти, къщи и сгради. Предлага дов ...

  • Фасада БГ Поликарбонатни фасади, фасади от поликарбонат,фасада, фасади, топлоизолация, ремонт на фасади, поликарбонат, фасадни панели, пол ...