Парашут, Колорадо (Parachute, Colorado)

Градът е кръстен на потока Парашут, който прекосявал града от северозапад. Според легендата член на геоложкото проучване Хейдън забелязал през 1879 г., че очертанията на вододела в Роанското плато наподобяват парашут и с това име е наречен районът. На картите на района се виждат няколко потока, които се спускали към града и картината приличала на парашут.