Пиле, Аляска (Chicken, Alaska)

Градът е основан от миньори, които копаели за злато в края на XIX в., а през 1902 г. е създадена местна пощенска служба, която изисква да има име на общността. Тундровата яребица е била много разпространена в района и е предложена за официално име на новата общност (Ptarmigan). Правописът обаче предизвикал редица спорове и хората използвали по-простото Пиле (Chicken).