»нцидент, ћериленд (Accident, Maryland)

»нцидент е едно от ранните селища в най-западната част на ћериленд. »мето произхожда от времето на заселването на зем€та от 1786 г. ¬ъпреки че произходът или значението на името е неизвестен, една попул€рна истори€ казва, че Ѕрук Ѕийл и ”ил€м ƒикинс младши, при€тели от двора на принц ƒжордж са провеждали отделни проучвани€ в района по това време и „случайно” ƒикинс пред€в€ва претенции към зем€та, ко€то вече е била избрана от Ѕийл.