Блатото при село Малък Преславец

 Малък Преславец

Малък Преславец

Блатото при село Малък Преславец

Ще попаднете в истинското царство на водните лилии, ако посетите блатото край село Малък Преславец. Блатото е осеяно с множество бели водни лилии (Nymphaea alba), растение със статут на застрашен вид в Червената книга на България. Тук този вид е образувал колонии, които заемат около 46 дка от повърхността на блатото и формират най-голямата цъфтяща популация на територията на България. Блатото е и една от последните запазени влажни зони по българския бряг на река Дунав. Птичето богатство на района до този момент наброява 147 вида.
Избрани сайтове Малък

Нови интернет страници Малък

  • SEO оптимизация на сайт - ръководство, цена FAQ

  • Максофт - интернет решения за бизнеса Дигитален маркетинг

  • Максофт- рекламни материали и сувенири Папки с лепен джоб

  • Най-актуални страници Малък

  • Стратегии за дигитален маркетинг Дигитален маркетинг

  • Какво е SEO оптимизация? Защо е важна за малък бизнес? още от екскурзии .biz » ...

  • Папки с лепен джоб