Време

Зимата – 2 часа напред, спрямо България, а лятото 1 час, тъй като в ОАЕ няма преход от зимно към лятно време.