Медицинско обслужване

Медицинското обслужване е платено. Ако по време на почивката Ви е необходима лекарска помощ, веднага се обърнете към Вашата застрахователна компания. Телефонът на дружеството е посочен в застрахователната полица. Сътрудник на застрахователното дружество ще Ви съобщи към кой медицински център или болница трябва да се обърнете.