Религия

Държавната религия на ОАЕ е ислям, на чиято основа е изградено законодателството на страната.