Митнически правила

На един възрастен човек в ОАЕ е разрешено да внесе: до 200 цигари, 40 пури или 2 кг тютюн. Лица, неизповядващи ислям, могат да внесат за лична употреба до 2 л концентрат и същото количество вино. Забранени за внасяне са фото- и видеоматериали, а също така печатарска продукция със съмнително и фриволно съдържание. Категорично е забранено внасянето на наркотици, оръжие, психотропни вещества, някои лекарства. При износ на валута над 10 000 евро на човек или равностойността й в друга валута, е нужно да се представи писмена декларация на митническите органи, както и документ от банката (ако сумата надхвърля 10 000 евро).