Живописните оризови полета

Терасовидните оризища в Тегалаланг са любимо място за снимки

В централната част на Бали, северно от селището Тегалаланг, в района Убуд, има поредица от живописни стъпаловидни оризови полета, които са любимо място на туристите и фотографите.

Зелени оризища могат да бъдат видени и в Саян, Пупуан, Табанан и др. Те съществуват почти от 2000 години и до днес балийците зависят от този метод на земеделие. Стъпаловидните оризища са били издялани от древните на ръка с най-примитивни инструменти и поддържани от следващите поколения.

Терасовидното земеделие е единственият начин на много места в света да се извлече максимума от бедни почви и планински терени и да се пести вода. За създаването на терасирани полета се изисква много труд, но чрез тях земята може да се използва така, че да се отговори на нарастващите нужди за отглеждане на земеделски култури, добитък и домашни птици. Освен това се избягва ерозията на почвата и оттичането на водата, използва се дъждовната вода. По този начин неизползваемите склонове се превръщат в обработваема земя.

Терасовидните полета не само осигуряват жизненоважни продукти за местното население, но и създават едни от най-живописните пейзажи в различни места по света. Такива обработваеми земи има в Перу, Виетнам Португалия.