»нтернет страници за ќлимпийската ривиера

»нтернет страници за ќлимпийската ривиера

»нтернет страници за ќлимпийската ривиера: 

http://www.feelgreece.com/en/north/olympic-riviera
¬ремето
на
ќлимписка –ивиера

12 ∞C

ясно

в€тър 4 км/ч

2024-04-24 10 | 22 ∞C
2024-04-25 8 | 19 ∞C
2024-04-26 7 | 14 ∞C
2024-04-27 7 | 16 ∞C