Себеопознание

Себеопознание

Пътуването като път съм себепознание

Себепознанието е може би най-важният аспект на образованието, който ще получите, пътешествайки по света. Дори за кратък период щом сте в непознати населени места, вие се потапяте в различни културни слоеве и така неусетно се поглеждате с други очи.

Започвате да забелязвате нюанси от характера си, от поведението и привичките и други особености на личността си, за които не сте се замисляли по-рано.

Имате възможност да разкриете своя потенциал, разбирайки какво действително ви харесва или дразни. В резултат – осъзнавате кой сте всъщност.