Нос Шабла и фарът

Нос Шабла и фарът

Шабленският фар на едноименния нос е най-източната точка на България.
Времето
в
България

25 °C

Ясно

вятър 9 км/ч

2024-06-16 11 | 28 °C
2024-06-17 14 | 29 °C
2024-06-18 15 | 30 °C
2024-06-19 15 | 31 °C