Приморско

Приморско

На 450 километра от столицата София и на 50 километра от град Бургас, се намира– четвъртият по големина град в България.
Времето
в
България

22 °C

Ясно

вятър 8 км/ч

2024-07-24 17 | 32 °C
2024-07-25 16 | 27 °C
2024-07-26 13 | 28 °C
2024-07-27 13 | 30 °C