јгори-»нди€

јгори-»нди€

—интетични наркотици, алкохол, медитаци€ и човешка плът! 

ѕлемето јгори-»нди€, обитава местата, където се извършва кремаци€, тъй като се в€рва, че там бог Ўива и богин€та  али ћа, се хран€т с това, което другите им остав€т. “ака племето јгори събира труповете(с които се хран€т) от река √анг, носещи се по течението на реката, тъй като н€кои хора не могат да си позвол€т кремаци€ или погребение.

ѕрез 2015 г. журналистът на CNN - –еза јслан, се среща с монаси от племето и беше заснета как опитва парче човешки мозък.

‘отографът “амара ћерино, ко€то също прекарва известно време с групата, сподел€: "“е са хора, които имат толкова много любов и уважение към хората, животните и природата."