ќт и за какво се оплакват гражданите на »рланди€?

»рланди€

ѕрекрасна бира, високи брегове и неверо€тни гледки-»рланди€. Ќо тав€ на пръв поглед. ѕод повърхността има стара вражда сред жителите на »рланди€, ко€то се разпростран€ва като горски пожар над страната. ¬ъпреки че кървави€т конфликт между поддръжниците на независимостта на острова (»–ј) и онези, които се стрем€т да го обедини с ¬еликобритани€ под короната на кралица ≈лизабет, завърши с мирно споразумение, подписано от двете страни през 1998 г. в местното политическо блато старото съперничество и омраза все още съществуват и вод€т до разделение и пол€ризаци€ сред гражданите.