Киев

Киев.

Градската агломерация на украинската столица е дом на почти 5,000,000 жители. Това прави Киев един от най-големите в Европа. Днес градът подобно на повечето големи градове в Източна Европа се 

модернизира с много бързи темпове и се стреми да стопи дистанцията в икономическо отношение между себе си и развитите милионни градски центрове от Западна Европа. Градът се състои от най-различни етнически групи, типични за тази част на света. основната част от населението са украинци, следвани от руснаци. В Киев живеят малки групи арменци, евреи беларусци и други.