»нди€

 ардунг Ћа

—поред официални данни, този път се намира на 5602 метра височина (на практика по-високо от планината ≈лбрус). –екордите на √инес и National Geographic признават  ардунг Ћа като най-високи€ превал в света.

джак канфийлд

Ѕестселърът на живота - теори€ и практика! –азберете защо автора и мотивационни€ говорител ƒжак  анфийлд см€ата “≈— за най-ефективната и предпочитана технологи€ за психологическа пром€на!  още от екскурзии .biz†ї www.barep.org 

джак канфийлд Ѕестселърът на живота - теори€ и практика! –азберете защо автора и мотивационни€ говорител ƒжак  анфийлд см€ата “≈— за най-ефективната и предпочитана технологи€ за психологическа пром€на!
джак канфийлд Ѕестселърът на живота - теори€ и практика! –азберете защо автора и мотивационни€ говорител ƒжак  анфийлд см€ата “≈— за най-ефективната и предпочитана технологи€ за психологическа пром€на!