Книги, вестници и списания

Преди полета се снабдете с всички необходими средства за губене на време по време на полет и престой по летищата. Не знаете къде и колко ще откарате