»ма ли опци€ за отм€на на полета с балон?

ƒа, има опци€ за отм€на на полета с балон. ћоже да бъде отменен до три дни преди уговорени€ ден с пълно възстанов€ване на сумата. ѕри прекрат€ване до 24 часа преди датата се възстанов€ва половината от дължимата сума. јко отмените полета в последните 24 часа, Ќ≈ възстанов€ва никаква част от платената сума.
¬ремето
в
 ападоки€

2 ∞C

„астична облачност

в€тър 0 км/ч

2021-10-20 4 | 17 ∞C
2021-10-21 3 | 20 ∞C
2021-10-22 4 | 22 ∞C
2021-10-23 4 | 23 ∞C