»ма ли опци€ за отм€на на полета с балон?

ƒа, има опци€ за отм€на на полета с балон. ћоже да бъде отменен до три дни преди уговорени€ ден с пълно възстанов€ване на сумата. ѕри прекрат€ване до 24 часа преди датата се възстанов€ва половината от дължимата сума. јко отмените полета в последните 24 часа, Ќ≈ възстанов€ва никаква част от платената сума.
¬ремето
в
 ападоки€

30 ∞C

„астична облачност

в€тър 13 км/ч

2023-09-25 13 | 29 ∞C
2023-09-26 12 | 28 ∞C
2023-09-27 12 | 30 ∞C
2023-09-28 13 | 28 ∞C