»ма ли опци€ за отм€на на полета с балон?

ƒа, има опци€ за отм€на на полета с балон. ћоже да бъде отменен до три дни преди уговорени€ ден с пълно възстанов€ване на сумата. ѕри прекрат€ване до 24 часа преди датата се възстанов€ва половината от дължимата сума. јко отмените полета в последните 24 часа, Ќ≈ възстанов€ва никаква част от платената сума.
¬ремето
в
 ападоки€

13 ∞C

„астична облачност

в€тър 4 км/ч

2024-05-29 9 | 23 ∞C
2024-05-30 11 | 24 ∞C
2024-05-31 11 | 23 ∞C
2024-06-01 9 | 25 ∞C