Пари в брой и карти

Пари, еврото, Пари в брой и карти..