Надморска височина на ски зоната в Виа Латеа - Сестрие

Надморската височина на ски зоната в Виа Латеа - Сестрие е 1372 м - 2789 м (денивелация 1417 м)
Времето
в
Сестриере

8 °C

Ясно

вятър 7 км/ч

2024-04-19 -8 | 3 °C
2024-04-20 -6 | 2 °C
2024-04-21 -6 | 1 °C
2024-04-22 -7 | -4 °C