Бяла

Бяла

Намира се на красивото крайбрежие на Черно море. Регионът е популярен като богар винарски център. Бяла се намира

само на 50 километра южно от Варана и 80 км североизточно от Бургас.
Времето
в
България

22 °C

Ясно

вятър 8 км/ч

2024-07-24 17 | 32 °C
2024-07-25 16 | 27 °C
2024-07-26 13 | 28 °C
2024-07-27 13 | 30 °C