Пътните такси в Швейцария

Пътните такси в Швейцария

Как работят Тол таксите в Швейцария?  

За шофиране в Швейцария, не е нужно ръчно зареждане на OBU, защото има безпроблемно заплащане на тол такси чрез банков превод  и  лесна и бърза регистрация от удобството на вашия офис!

В Швейцария:

Пътен данък LSVA (швейцарска такса за тежкотоварни автомобили) се прилага за всички тежкотоварни автомобили над 3,5 тона и се отнася до всички магистрали и държавни пътища в Швейцария. Размерът на таксата се изчислява от максималното тегло на превозното средство, броя на отчетените километри и класата на емисиите. Това е данък и затова не се облага с ДДС.

 

ПЪТНА ТАКСА В ШВЕЙЦАРИЯ С EUROWAG - КАК РАБОТИ?    

При навлизането на Швейцария с кола за първи път, всеки шофьор получава идентификационна карта от митницата. Тази карта може да се използва многократно, също и при следващи посещения.

 

Шофьорът въвежда в актуалното състояние на тахометъра (и друга информация) веднага след влизане с кола в Швейцария на специалните терминали на митницата. Впоследствие той разрешава плащането с помощта на Eurowag карта и получава две копия от документа с въведените данни.

 

При напускане на Швейцария, документът е попълва отново, за въвеждане на съответното състояние на тахометър, а вероятно и друга информация. Водачът подписва документа и подава едно копие на изхода на митницата.