Кухнята на Танзания

Кухнята на Танзания

Кухнята на Танзания е много екзотична. Едни от най-разпространените сосове за ястията са масалата и от кокос.
Времето
в
Танзания

17 °C

Ясно

вятър 13 км/ч

2024-06-01 15 | 29 °C
2024-06-02 16 | 30 °C
2024-06-03 16 | 31 °C
2024-06-04 16 | 31 °C

Температура на водата

28 °C