Кухнята на Танзания

Кухнята на Танзания

Кухнята на Танзания е много екзотична. Едни от най-разпространените сосове за ястията са масалата и от кокос.
Времето
в
Танзания

19 °C

Ясно

вятър 14 км/ч

2023-09-30 17 | 32 °C
2023-10-01 17 | 32 °C
2023-10-02 17 | 33 °C
2023-10-03 17 | 30 °C

Температура на водата

28 °C