Великден във Финландия

Финландия

Обичаят за Великден във Финландия изисква на масата да се сложи истинска трева за украса, за да могат празнуващите да наблюдават растежа и, който символизира живота. Малките деца се пременят като вещици, обикаляйки съседите за лакомства. След това се правят жертвени огньове, които да отблъснат лошите сили и зли духове.