»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
»збрани сайтове  алейчи

¬ремето
в
јнтали€

19 ∞C

ясно

в€тър 19 км/ч

2021-03-05 11 | 17 ∞C
2021-03-06 12 | 16 ∞C
2021-03-07 11 | 18 ∞C
2021-03-08 12 | 18 ∞C

“емпература на водата

19 ∞C