»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
¬ремето
в
јнтали€

8 ∞C

„астична облачност

в€тър 24 км/ч

2023-02-02 4 | 14 ∞C
2023-02-03 5 | 13 ∞C
2023-02-04 7 | 14 ∞C
2023-02-05 7 | 14 ∞C

“емпература на водата

18 ∞C