»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
¬ремето
в
јнтали€

22 ∞C

ясно

в€тър 7 км/ч

2022-09-25 20 | 28 ∞C
2022-09-26 21 | 28 ∞C
2022-09-27 20 | 27 ∞C
2022-09-28 21 | 26 ∞C

“емпература на водата

18 ∞C