»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
¬ремето
в
јнтали€

21 ∞C

„астична облачност

в€тър 6 км/ч

2022-05-18 19 | 25 ∞C
2022-05-19 17 | 24 ∞C
2022-05-20 17 | 26 ∞C
2022-05-21 20 | 27 ∞C

“емпература на водата

18 ∞C