»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
¬ремето
в
јнтали€

33 ∞C

„астична облачност

в€тър 13 км/ч

2024-06-14 28 | 40 ∞C
2024-06-15 27 | 37 ∞C
2024-06-16 25 | 34 ∞C
2024-06-17 25 | 32 ∞C

“емпература на водата

18 ∞C