»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
¬ремето
в
јнтали€

16 ∞C

ясно

в€тър 9 км/ч

2021-10-24 18 | 24 ∞C
2021-10-25 19 | 25 ∞C
2021-10-26 16 | 23 ∞C
2021-10-27 17 | 23 ∞C

“емпература на водата

18 ∞C