»сторически€т квартал  алейчи

»сторически€т квартал  алейчи

—тарата част на јнтали€, исторически€т квартал  алейчи, е м€стото, където туристите имат възможност да разгледат интересни забележителности, датиращи от миналите векове, които са оставили сво€ отпечатък върху съвременната култура. ¬ този район са разположени джамиите  Seljuk Karatay и  Tekeli Mehmet Pasa, както и минарето  Kesik.
¬ремето
в
јнтали€

21 ∞C

ясно

в€тър 17 км/ч

2023-06-02 18 | 26 ∞C
2023-06-03 20 | 29 ∞C
2023-06-04 19 | 24 ∞C
2023-06-05 18 | 30 ∞C

“емпература на водата

18 ∞C