Улица Ваци
Времето
в
Будапеща

22 °C

Ясно

вятър 15 км/ч

2024-07-25 18 | 29 °C
2024-07-26 19 | 30 °C
2024-07-27 20 | 35 °C
2024-07-28 24 | 37 °C