‘орт »сус ћомбаса -  ени€

ћомбаса  ени€

√рад ћомбаса  ени€ е пристанище и втори€т по големина град в страната. ¬ миналото ћомбаса е била най-големи€т търговски център за роби в ц€ла »зточна јфрика. √радът е разположен на океана, а централната му част е разположена на коралов остров и е отделен от континента с две пристанища.

≈дна от основните и древни забележителности на ћомбаса в  ени€ е ‘орт »сус. “ова е крепост от 16 век, построена от португалците за защита на територи€та от нападени€та на турците. «а изграждането на конструкци€та е използван разтвор от варовик и вкаменени корали
¬ремето
в
 ени€

18 ∞C

„астична облачност

в€тър 7 км/ч

2024-04-19 16 | 24 ∞C
2024-04-20 16 | 23 ∞C
2024-04-21 16 | 24 ∞C
2024-04-22 17 | 24 ∞C