Астрономическият часовник Орлой

Астрономическият часовник Орлой

Отново на Староместския площад, основна атракция и един от символите на града е Астрономическият часовник Орлой. Невероятният Астрономически часовник Орлой, бил построен от майстор Хануш и около него също витаят мистерии и легенди.

Първата легенда е свързана именно с него: майсторът трябвало да бъде ослепен, за да не може да проектира подобен часовник в друг град. Дали му право на последно желание, преди това да се случи. Той избрал да види творението си-Астрономическият часовник Орлой за последен път и го повредил. Говори се, че в продължение на 100 години, никой не успял да го поправи.

Най-интересната легенда около Астрономическият часовник Орлой гласи, че ако нещо се случи с него и спре да функционира или бъде занемарен, градът е застрашен от голяма беда. Вероятно затова Астрономическият часовник Орлой е реставриран многократно.

А сега да се върнем към Астрономическият часовник Орлой и неговата структура. Астрономическият часовник Орлой е съставен от 3 компонента: часовник, който показва движението на Слънцето, планетите и зодиите, календар на месеците и „разходката на Апостолите“. На всеки кръгъл час от 8 до 21 ч., Астрономическият часовник Орлой сякаш оживява и привлича милиони туристи. Задължително се отбийте до него.