Чуждите езици

Чуждите езици

Пътешествието помага за изучаване на чужди езици

Където и да отидете по света, все ще откриете някой който говори или поне разбира английски. Но приятен бонус към приятното прекарване в дадена страна е знаенето на местния език. А няма учебник на света, който да замени уменията, получени при упражняването на езика с хора, за които е роден.