»стори€, чрез забележителности

»стори€, чрез забележителности

ѕътуването позвол€ва да изучите местната истори€ чрез разглеждането на забележителности

Ќай - веро€тно за много от паметниците на културата и забележителностите по света вече ще сте чели или слушали на уроците по истори€ или културологи€. Ќо никакво школско образование, никакви картинки и описани€ не могат да се сравн€т с посещение на самите исторически места и с възможността да научите интересни и непознати факти.