Характеристика-разбиране

Риби

Разбиране за зодия Риби!

Характеристика зодия Риби-разбиране!

И, рече Господ...

На теб, зодия Риби, аз възлагам най-трудната задача от всички. Аз искам ти да събереш цялото човешко страдание и да го върнеш при мен. Твоите сълзи накрая трябва да станат мои сълзи. Страданието, което ще поемеш, е резултат от човешкото неразбиране на моята идея, но ти трябва да дадеш на човека състрадание, за да може той да опита отново. За тази най-тежка задача аз ти давам най-големия дар. Ти ще си единственото от всичките ми дванадесет деца, което ще ме разбере. Този дар на Разбирането е за теб, Риби, защото, когато се опиташ да го предадеш на човека, той  Няма да те слуша.