Трябва да знаете какво ядете

Можете да сте сигурни в безопасността на храната, която консумирате, благодарение на строгите закони за производство, преработка и продажба на храни. Подобрените правила за етикетиране на хранителните продукти водят до по-ясна, по-изчерпателна и по-точна информация за съдържанието на тези продукти.
 Търсете логото на ЕС за биологични храни върху всички предварително пакетирани биологични продукти.