Помощ за потребителите

Като потребители имате право на справедливо третиране, на продукти, които отговарят на приемливи стандарти, и на обезщетение, ако възникне проблем, навсякъде в  и от ЕС.