Потърсете помощ при проблеми

Европейските потребителски центрове предлагат практическа информация за правата на потребителите от ЕС, както и безплатни съвети и съдействие при трансгранични жалби или спорове. Такива центрове има във всички 28 държави от ЕС, както и в Исландия и Норвегия. Съществува също така мобилно приложение — ECC-Net Travel, което съдържа множество практични съвети и информация.