Пътуващи с автобус

Всички пътуващи с автобуси имат право да получават адекватна информация за услугата и за правата си преди и по време на пътуването. Пътниците по международни линии, пътуващи на разстояние от поне 250 км, имат допълнителни права, като например право на помощ, възстановяване на разходите или друг маршрут в случай на закъснение или отмяна на дадено пътуване.