Права на пътниците

ЕС е единственото място в света, където пътниците имат цялостен набор от права при пътуване с всички видове транспорт: по суша, въздух и вода. Пътниците в ЕС, включително пътниците с увреждания или намалена подвижност, имат право да получават точна, навременна и достъпна информация, помощ и — при определени обстоятелства — обезщетение в случай на отмяна или големи закъснения. Пътниците имат също определени права по отношение на туристическите пакети.