Пътуващи с влак

Пътуващите с влак имат право на навременна информация, възстановяване на разходите, премаршрутиране, помощ и обезщетение в случай на голямо закъснение или отмяна на влак по всички международни линии в рамките на ЕС. Правата на пътуващите по вътрешни линии могат да са различни в отделните държави.